kroon

DE KONING OPENT MFA DE BEUK IN DE KRIM

AANKOMST BIJ MFA DE BEUK

Een groots onthaal door de basisschoolkinderen, de vrijwilligers en heel, heel veel fans

EEN GEZELLIG WELOM IN MFA DE BEUK

Een gezellig welkom door de werkgroep MFA De Krim en Oranjevereniging De Krim

DE OPENING VAN MFA DE BEUK

Een woord van dank aan alle vrijwilligers en hét officiële moment

IN GESPREK MET VERNIGINGEN IN DE SPORTHAL

Langs de buurtkamer, de koersbal, de korfbal, de voetbal, het sjoelen, de kwiltclub, de de gymnastiekvereniging

IN GESPREK IN MFA DE BEUK

In gesprek met de biljart- en dartvereniging, de bouwers en kartrekkers van het MFA.

VERTREK DUS TOT DE VOLGENDE KEER IN DE KRIM

Bijzonder, gezellig en heel gewoon. Een dag om niet te vergeten.